Standpunt van het Vlaams Belang over het gemeentelijk bestuursakkoord

Het Vlaams Belang blijft het gemeentelijk beleid op de voet volgen.
Het bestuursakkoord 2013-2018 bevat goede punten zoals over verkeersveiligheid, milieu, een efficiëntere administratie, het verhogen van het aantal woningen en bouwpercelen, een betere bedieningsfrequentie van De Lijn in Heusden, de oprichting van een Toeristische Raad, bijsturen van de samenwerking met de VZW Komma voor de voor- en naschoolse kinderopvang.
Vooral de bijdragen aan de politie en de sociale bijdrage voor personeel blijven, dank zij het Belgisch wanbeleid waaraan VLD en CD&V mee schuldig zijn, sterk stijgen.
Men betaalt nu ook de prijs voor de veel te grote prestigeprojecten zoals de herinrichting van De Kollebloem, het sportpark Bergemeersen en vooral de geldverspilling aan het dienstencentrum in Heusden.
Wat wij in de verkiezingscampagne voorspelden komt uit: er komt een verhoging van de belastingen met    € 1.270.000.

Negatieve punten van het bestuursakkoord zijn voor het Vlaams Belang:
-geen meeraanbod van sociale woningen door het OCMW
-duurdere vuilnisophaling door IVAGO
-geen Buurt Informatie Netwerken (BIN’s), die de veiligheid moeten verhogen
-er komt geen verhoogd politietoezicht om de inbraken te voorkomen
-er komt niet meer blauw (helaas wel VLD) op straat
-er  komt geen krachtdadige opsporing van illegalen en drugdealers
-er is geen drastische aanpak van het correct naleven van de verleende bouwvergunningen
-er is geen formele tussenkomst voorzien voor zwembadbezoek in de buurtgemeenten
-er is geen initiatief genomen om tot meer gediplomeerde trainers te komen in de sportclubs (alhoewel hiervoor Vlaams overheidsgeld is voorzien)
-de toelagen aan zinloze projecten voor Ontwikkelingssamenwerking blijven
-er is geen enkel initiatief genomen voor het verbeteren van het Vlaams karakter van onze gemeente.

Het Vlaams Belang zal het gemeentebeleid nauwkeurig blijven opvolgen en vooral dan onze speerpunten: veiligheid, sociale woningen en het Vlaams karakter van de gemeente.

Geert Goubert
Voorzitter Destelbergen/Heusden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...