Stropers vissen nu achter het net in Zelzaatse vijver


Het scheelde niet veel of  de Zelzaatse vijver was een levenloze plas water geworden. Stropende vissers hadden de fraaie parkvijver immers bijna helemaal leeggevist. Het Vlaams Belang kaartte de wantoestand aan bij de bevoegde minister, waarop eindelijk maatregelen werden getroffen.

De Zelzaatse vijver is altijd al erg in trek geweest bij vissers. Al was er de jongste jaren van ‘vissport’ amper nog sprake. De vijver werd aan een hoog tempo leeggeroofd door stropende vissers die vaak dag en nacht hengelden, meestal zonder vergunning. Diverse stropers visten zelfs met ettelijke lijnen tegelijk, tot liefst acht per persoon. Sommigen schrokken er zelfs niet voor terug om dag en nacht te vissen met stroperslijnen waaraan per lijn een tiental vishaken waren bevestigd. Deze lijnen waren onzichtbaar vastgemaakt aan de bermen, aan het oog onttrokken door de plaatselijke vegetatie. Ook het visverbod in de periode 15 april t.e.m. 31 mei werd straal genegeerd. De wetgeving op riviervisserij, waaronder de Zelzaatse vijver ressorteert, staat nochtans maximum twee hengels toe en dan nog uitsluitend in het toegelaten seizoen (het visverbod geldt van). ’s Nachts vissen is sowieso verboden. Maar daar stoorden de visstropers zich hoegenaamd niet aan. Waarom zouden ze ook? Er was toch niemand die hen op de vingers tikte, een occasionele controle uitgezonderd. Maar daar bleef het niet bij. De visrovers zorgden ook voor overlast door ter plekke vuurtjes te stoken waarop een deel van de buit werd gegrild. Met allerlei onhygiënische toestanden tot gevolg.

De gevolgen voor de vispopulaties in de vijver bleven niet lang uit. Het visbestand slonk zienderogen door de massale overbevissing. Vooral de volwassen karpers bleken erg gegeerd. Van de karperpopulatie die uit ruim duizend grote exemplaren bestond, schoten er uiteindelijk nog hooguit tweehonderd over. Bovendien werden gevangen karpers meestal levend meegenomen terwijl de wet op riviervisserij dat verbiedt. De enige uitzondering op dit verbod geldt voor een twintigtal kleine aasvisjes van welbepaalde soorten, maar karpers horen daar geenszins bij. Bovendien geldt in Zelzate een specifiek lokaal politiereglement dat het meenemen van om het eender welke vis uit de vijver verbiedt.

Nieuwe vis uitzetten in de vijver was geen optie. Dat zou immers erg duur uitvallen. Bovendien zou het totaal zinloos zijn omdat ook de nieuwkomers binnen de kortste keren zouden gestroopt worden. Doorgedreven controles op de vissendieven bleken dus de enige oplossing. Maar ook daar knelde het schoentje. Want de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), onder wiens bevoegdheid de vijver ressorteert,  bleken onderbemand. Daardoor bleven de stropers ongemoeid.

Heel wat Zelzatenaars stoorden zich mateloos aan de leegplundering van de vijver. De permanente stroping was ook algemeen bekend. Desondanks werd er van hogerhand niet ingegrepen. Op initiatief van Patrick De Roo van Vlaams Belang Zelzate werd de wantoestand uiteindelijk door Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn aangeklaagd bij Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor leefmilieu en natuur. Johan Deckmyn drong erop aan dat er eindelijk paal en perk zou worden gesteld aan de schandalige situatie. Minister Schauvliege erkende dat er amper overtredingen werden vastgesteld door de boswachters. In 2010 werden slechts twee mondelinge verwittigingen gegeven aan overtreders en werd er één proces-verbaal opgesteld wegens vissen met meer dan twee hengels.

Johan Deckmyns vraag aan de minister miste alleszins zijn effect niet want ondertussen is de situatie aanzienlijk verbeterd. Er vinden geregeld controles plaats aan de vijver en dit zowel door de boswachters als de politie. Het probleem van de visstropers is daardoor fel verminderd. Of de onderbemanning van de boswachters ondertussen is opgelost, is niet bekend. Maar de karperpopulatie kan alleszins weer in alle rust werk maken van gezinsuitbreiding.

http://www.bloggen.be/patrickzelzate/archief.php?ID=1338411

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...