Subsidies aan Kerkfabrieken voor gebruik van zalen.

Na klacht van Olaf Evrard was de Gouverneur is van oordeel dat Zaal Novy, de zaal van de Kerkfabriek van Nevele,  moet opgenomen worden in het gemeentelijk retributiereglement voor gebruik van sport- en andere zalen (zoals dat nu al het geval is voor de Parochiezaal Merendree).

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten om dit niet te doen, en bovendien ook Parochiezaal Merendree uit het reglement te lichten. De uitbaters van beide zalen zullen op jaarbasis een vergoeding krijgen voor het gebruik door de verenigingen.

Dit zet natuurlijk de deur open voor mogelijk misbruik in de toekomst. Dit impliceert dat de Kerkfabriek van Nevele Zaal Novy heeft gekocht, maar dat het de gemeente is de lening gedeeltelijk afbetaalt!

Bovendien ontbreken in het dossier opnieuw het Reglement van Inwendige Orde én de Statuten van de vzw. Op basis van deze documenten kan de eigenaar en/of de uitbater het gebruik van de zaal aan bepaalde verenigingen ontzeggen.

Volgens de Gouverneur verdiende het nochtans  aanbeveling om deze documenten aan het dossier toe te voegen. Alleen al op basis van het onvolledig dossier kon Olaf Evrard niet anders dan tegenstemmen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...