Tussenkomst Geert Goubert over dienstencentrum van Heusden op de laatste gemeenteraad

De totale kostprijs voor de afbraak van het oude gebouw en de nieuwbouw van het Dienstencentrum te Heusden bedraagt  €1.021.059 (meer dan 41 miljoen bef).


De bouwgrond was eigendom van de gemeente.

De burgemeester gaf antwoord op mijn volgende vragen om uitleg:
– had het College met de architect op voorhand een maximum-kostprijs afgesproken? Antw. was neen, wel werd er een richtprijs vastgelegd.
– welke kosten zijn er de oorzaak van dat dit gebouw zo duur was? Antw. Het gebruik van duurzame materialen en installaties.
– zijn er posten waarop kon bespaard worden? Antw was neen
– werd er een voorbereidende studie gedaan over de privacy van ‘clienten‘ en de veiligheid van de gemeentelijke ambtenaar/politie? Antwoord was neen

Repliek Geert Goubert:

Op een infovergadering in Heusden in 2009 werd de vraag gesteld op welke basis de architect was aangesteld. Het antwoord was ‘op basis van zijn deskundigheid’.

Een kostprijs van meer dan 1 miljoen euro voor een gebouw met één verdieping op een beperkte oppervlakte van 100m2 is geen bewijs van zorgzame deskundigheid. Hoe hoger de kostprijs is, des te hoger is het honorarium van de architect vandaar…De architect treft natuurlijk geen schuld, wel het college van burgemeester en schepenen.

Na mijn tussenkomst tijdens een vorige gemeenteraadszitting over het gebrek aan privacy en aan veiligheid voor het personeel werd onmiddellijk gereageerd door een totale wijziging van de inrichting van het gelijkvloers. Nu blijkt evenwel dat de vroegere balie en de (reeds) beperkte ruimte erachter niet meer gebruikt worden wat bewijst dat de nog maar juist geplaatste nieuwe en dure inrichting niet voldeed. Dit had voorkomen kunnen worden indien men het personeel tijdig geraadpleegd had over hun visie op de inrichting van hun toekomstige werkplaats. Voor de beambte is er nog steeds geen gesloten lade voor de kassa!

Onbegrijpelijk ook dat voor zo een klein gebouw 2 nieuwe keukens werden geïnstalleerd!


Ik heb dit dossier aan een deskundige buitenstaander voorgelegd en zijn oordeel was: onbekwaam en geldverspilling op kosten van de belastingbetaler.

Wat wel aanwezig is is de aankondiging van de zitdagen van een schepen op de inkomdeur.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...