Uit de Erfgoedcommissie

Luc Goeminne is met goed gevolg tussengekomen in de erfgoedcommissie ter realisatie van 4 projecten :

1.       Openen en verharden van het Wontergemstraatje, een brandstraatje tussen de Kortrijkstraat en de Leie . Ook het aanbrengen van een naambordje : “ Wontergemstraatje “ zal gebeuren.

2.
      
Het behoud en bescherming van de gevel van het oude Postgebouw in de Tolpoortstraat, Markizaat genoemd . Er zal gesproken worden met de bouwheer zodat die gevel kan behouden blijven.

3.
      
Volledig herstel van de middeleeuwse ingangpoort van de hoeve “ Het Nieuwgoed “ in de Bredestraat . Overeenkomst met monumentenzorg en regeling van de subsidiëring .

4.
      
Creatie van een stadspark van 7.500 m² , tussen de Kortrijkstraat en de Ommegangstraat . 

Bescherming van talrijke oude , grote bomen.  Er zijn overeenkomsten met de eigenaar aan de gang .

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...