Uit de gemeenteraad van Destelbergen

Stijgend aantal steunaanvragen van personen van allochtone origine (in Destelbergen/Heusden)

Dit is niet onze tekst maar de titel van punt 3 van de vergadering van het overlegcomité van het gemeentebestuur en het OCMW van 24 november 2011.

Hierin staat: ‘De voorzitter (OCMW) geeft een overzicht van de steunaanvragen van personen van allochtone origine gedurende het laatste semester van het dienstjaar. Zij wijst op de problematiek van de stijgende budgetten voor verleende steun en op het feit dat het dikwijls gaat om personen die illegaal in het land verblijven of in panden die niet geschikt zijn voor de omvang van het aantal bewoners.

De burgemeester deelt mee dat hij de problematiek van overbewoning zal bespreekbaar stellen bij de Politiezone, waarbij aan het parket zal gevraagd worden welke de bevoegdheden zijn en welke maatregelen kunnen getroffen worden vanuit de lokale besturen om de aangehaalde situaties te voorkomen’.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 januari 2011 steunde raadslid Goubert de terechte tussenkomst van de burgemeester die hem meedeelde dat het gesignaleerd probleem in het zonaal veiligheidsoverleg aan de procureur werd voorgelegd maar dat er nog steeds geen antwoord is.

Het Vlaams Belang vindt dat de gemeenten niet moeten opdraaien voor de steun aan illegalen (mensen die hier onwettelijk verblijven), die vaak ook nog voor overlast zorgen zoals in het Eenbeekeinde.

Vreemdelingen in het Eenbeekeinde

Als inwoner zie ik elke dag dat steeds meer en meer vreemdelingen de weg naar onze kleine gemeente en vooral het Eenbeekeinde vinden.

Binnen enkele jaren zullen zij er door het lakse beleid, zoals in andere steden en gemeenten van Vlaanderen, in de meerderheid zijn.

Vredelievend gebeurt dit allemaal niet want er zijn nu al straten, zoals de Europalaan, waar men spreekt over Bulgaarse terreur; waarom blijven de politie, het gemeentebestuur en het OCMW passief toekijken?

Dit alles kost veel geld aan de belastingsbetalers en niet zozeer het eigen volk maar wel die arme asielzoekers en illegalen moeten onvoorwaardelijk gesteund worden.

De Vlaming is gedoemd om uit Vlaanderen te verdwijnen of weggepest te worden of er tot een minderheid te verworden.

Ook ik lig daar wakker van.

De Clercq Jean-Pierre
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...