Uit de gemeenteraad

Op de agenda van de gemeenteraad stonden per hoge uitzondering niet minder dan 30 punten. Ik bespreek hier kort de belangrijkste punten van de openbare zitting.

Voor de aanplant van hoogstamfruitbomen wordt met onmiddellijke ingang een maximumsubsidie van 250,00 euro ingevoerd. Slimmerds hadden namelijk ontdekt dat in dit reglement geen maximumbedrag vermeld stond, met alle gevolgen van dien

.
De Budgetwijzigingen 3 en 4 gaven aanleiding tot een aantal aanmerkingen van mijn kant. Zo bekritiseerde ik de beslissing om 305.000 euro in te schrijven voor de aankoop van de gronden achter het Klooster. Ik blijf erbij dat dit een verdoken subsidie is aan het vrij onderwijs (wat niet betekent dat ik gekant ben tegen het vrij onderwijs, integendeel!). Bovendien worden de gebouwen van de vroegere kleuterschool ook nog eens voor veel geld verbouwd in functie van de Buitenschoolse Opvang. Laat dit nu net één van de argumenten zijn die gebruikt werden om deze gebouwen te verkopen! Ook over dit dossier is het College van Burgemeester en Schepenen zwaar verdeeld. Ik had het ook moeilijk met de toekenning van een subsidie aan LS Merendree als tussenkomst in de procedurekosten voor het huurgeschil met de eigenaar van het B-terrein. Maar daarover later meer. Ook het optrekken van het bedrag voor een studie rond de problemen in Hansbeke rond de mogelijke inplanting van een omleidingweg van 25.000 naar 81.000 euro deed de wenkbrauwen fronsen. Ik herhaalde dat het Vlaams Belang zich eerder akkoord verklaard had met deze studie op voorwaarde dat  de kostprijs niet meer dan 25.000 euro mocht bedragen en dat iedereen zich zou neerleggen bij de conclusies van deze studie. Het bedrag werd op algemeen verzoek dan ook teruggebracht naar de initiële 25.000 euro. Verder vroeg ik uitleg over de inplanting van een kunstwerk van 3.500 euro aan de gemeentelijke IJsput, maar de bevoegde schepen Van Oost was afwezig. Ik vroeg ook enige toelichting over de 25.000 euro die stond ingeschreven voor “verbeteringswerken aan de kantine van LS Merendree (terrein Landegem)”. Dit zou nog maar een eerste schijf zijn voor renovatie van betonrot en schilderwerken …Tot slot stelde ik dat de aanwerving van een nieuw personeelslid (advertenties, assesmentbureau, examenjury, …) kostelijker is dan de verloning van dit personeelslid.
Zeker als de procedure nog eens herhaald moet worden …

D
e eerder vermelde toelage aan LS Merendree ter ondersteuning van de procedurekosten voor het huurgeschil rond het B-terrein te Merendree leidde tot een fel dispuut waaruit nogmaals bleek dat de meerderheid hopeloos verdeeld is. Ik was van oordeel dat de gemeente niet moet opdraaien voor de juridische kosten van een huurgeschil tussen een privé-eigenaar en een privé-huurder. De gemeente is in deze geen betrokken partij. Ik heb alle begrip voor LS Merendree dat de vraag stelt maar heb geen begrip voor de houding van de gemeente. Dit alles is trouwens één van de gevolgen van het totale gebrek aan visie op de problematiek van de verschillende voetbalclubs. Zo bleek ook dat het huurgeld voor 2009 opgetrokken was van 2.500 euro naar 5.000 euro, voor 2010 naar 7.000 euro! En de gemeente betaalt dit huurgeld verder via een huursubsidie. De gemeente laat zich dus schaamteloos chanteren door de eigenaar! Ik kreeg de onvoorwaardelijke steun van John Caron van Nieuw Nevele die dit voorstel van het College schandelijk noemde en een gevaarlijk precedent. Fractieleider Van Huffel vroeg welke schepenen deze subsidie toegezegd hadden. Daarover bleek binnen het College zware onenigheid! Schepen Vervaeke zei zelfs niet aanwezig geweest te zijn terwijl de burgemeester en drie andere schepenen hem mede verantwoordelijk achtten. Na de stemming bleek dat de meerderheid hopeloos verdeeld had gestemd. Het punt werd uiteindelijk goedgekeurd met één stem verschil omdat … de oppositiepartijen sp.a en Open Vld zich onthouden hadden (plat-broekerig bang om een vereniging tegen zich in het harnas te jagen?). Dit leidde tot een zeer scherpe reactie van John Caron. Het is inderdaad al ver gekomen dat deze twee oppositiepartijen de verdeelde meerderheid moeten depanneren. Ik waarschuwde nogmaals voor de gevolgen van het optrekken van de huursubsidie. De eigenaar kan vanaf heden vragen wat hij wil. Ik stelde dat het tegenwoordig interessanter is om een voetbalplein op uw grond te hebben dan een windmolen! Hierop volgde enig protest maar vooral veel gelach!


De gemeente gaat een mobiliteitsambenaar (niveau B1-B3) aanwerven omdat de lokale politie geen tijd meer heeft voor uitgewerkte adviezen en ontwerpteksten voor aanvullende politiereglementen voor de invoering van definitieve, voorlopige en tijdelijke politieverordeningen.

Na de zitting had ik (zoals gewoonlijk … )nog een aantal mondelinge vragen.

·        
De promotiefilm van regisseur Peter De Kemel over de gemeente Nevele komt er dan toch. De opnames zijn nog bezig en de film zal 3.880,00 euro kosten.
·         Schepen Lambrecht was niet echt gelukkig met mijn vraag over de nieuwe sporthal (Vaart Rechts). De gemeente wijst naar Vlaams Minister van Sport Muyters en deze zegt op zijn beurt dat de gemeente Nevele om uitstel gevraagd heeft omdat het nog beschikt over een passend RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan). Nu blijkt dat de Vlaamse regering slechts voor 9 van de 42 geselecteerde dossiers die (mee)gefinancierd zouden worden door het Sportinfrastructuurfonds, een mandaatovereenkomst ontvangen heeft. Er blijken geen cijfers beschikbaar te zijn over het bedrag aan subsidies dat men zou ontvangen. De gemeente Nevele onderzoekt intussen een andere piste (PPS: Privaat-Publieke Samenwerking). Het RUP zou volgend jaar zeker goedgekeurd worden.
·         Over de problematiek van het huurgeschil kon u al lezen. Ik vroeg ook hoe het nu zat met de verschillende voetbalploegen. De gemeente is bezig met de aanbesteding van de nieuwe infrastructuur voor SK Nevele. Geraamde kostprijs 500.000 euro! Toch bestaat ook over dit dossier geen eenstemmig standpunt binnen het College. Voor LS Merendree staat er als beginbedrag 25.000 euro ingeschreven in de Begrotingswijziging. Dat bedrag kan natuurlijk volgend jaar fors opgetrokken worden. En voor VVE Hansbeke? Niets! Het is onmogelijk om in Hansbeke passende gronden te kunnen vinden. En daarmee moet VVE Hansbeke het dan doen … Fractieleider Eric Van Huffel (Nieuw Nevele) kondigde wel aan (tot verrassing van de meeste leden van de meerderheid … ) dat hij tijdens de volgende gemeenteraad een (neutrale) locatie zal voorstellen waarop de drie voetbalploegen een gemeenschappelijk project zouden kunnen realiseren. Ik ben benieuwd!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...