Vlaams Belang Assenede krijgt gelijk van Gouverneur na klacht!

Gemeentebestuur schendt gelijkheidsbeginsel

“Vorig jaar besliste het gemeentebestuur om een eenmalige subsidie van €5000 toe te kennen aan drie voetbalclubs in onze gemeente.

Alle andere sportverenigingen bleven in de kou staan”, vertelt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang), “Omdat dit een duidelijke schending is van het gelijkheidsbeginsel, legde ik hieromtrent klacht neer bij de gouverneur.

In zijn antwoord staat letterlijk dat “een dergelijke werkwijze voor het toekennen van subsidies niet aanvaardbaar kan zijn”. Bovendien spreekt de gouverneur zelfs van een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: “Niettemin concludeer ik dat het via de budgetwijziging nominatief toekennen van een bedrag van €15000 als eenmalige subsidie aan de voetbalclubs van de gemeente Assenede voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen, in strijd is met het recht en meer concreet de beginselen van behoorlijk bestuur.”

“Ik heb, voor alle duidelijkheid, geen probleem met het toekennen van subsidie aan sportverenigingen”, gaat Van Hamme verder, “Het kan echter niet dat sommige clubs geld krijgen terwijl andere door SAMENPlus volledig in de kou worden gezet.

Zoiets doet verdacht veel denken aan vriendjespolitiek. Vlaams Belang Assenede pleit dan ook resoluut voor een gelijke behandeling van alle (sport)verenigingen, zonder onderscheid.

Wij zijn zeer tevreden dat de gouverneur er bij het gemeentebestuur op aandringt een duidelijk subsidiereglement op te maken betreffende subsidies aan sportverenigingen inzake hun infrastructuur. Dankzij onze tussenkomst zal favoritisme zoals nu door SAMENPlus tot het verleden behoren.”

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...