Vlaams Belang dient klacht in wegens niet-bevlagging op 11 juli

Het gemeentebestuur van Destelbergen weigert om op de officiële feestdagen de bevlagging van alle openbare gebouwen van de gemeente te laten gebeuren zoals decretaal is bepaald.


Op onze vraag, tijdens de gemeenteraadszitting van 22 november 2007, om de terzake geldende decreten toe te passen en onder meer op 11 juli de leeuwenvlag uit te hangen antwoordde burgemeester De Pauw (VLD) dat hij deze verplichting enkel voor hoofdgebouwen van openbare gebouwen hanteert.


Omdat er op 11 juli 2008 wederom geen leeuwenvlag hing aan meerdere openbare gebouwen van de gemeente vroeg Geert Goubert ( Vlaams Belang) tijdens de gemeenteraadszitting van 23 oktober 2008 naar het waarom. Hierop antwoordde de burgemeester dat hierover de uitleg reeds werd gegeven.


Omdat beleefde vragen niet hielpen diende de Vlaams Belangfractie op 22 december 2008 een klacht in bij de provinciegouverneur met de vraag om het gemeentebestuur van Destelbergen te verplichten om de terzake geldende decreten en omzendbrieven toe te passen.


 


Geert Goubert
David Doolaege


Jean-Pierre De Clercq
Gemeenteraadsleden Vlaams Belang Destelbergen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...