Vlaams Belang Eeklo maakt parodie op Herbakkerslegende

Vlaams Belang-posters “EEKLO HERBAKKEN IN 2012!” [zie bijlage]
 
   De legende
Elke geboren en getogen Eeklonaar kent ongetwijfeld de legende van “Den Eeklooschen herbakker”. Vroeger zou je bij de bakker van Eeklo terecht kunnen als je hoofd je niet beviel. Dit werd dan afgehakt en tijdelijk vervangen door een boerenkool, terwijl je hoofd werd ‘herbakken’ in een oven. Ook oude en versleten politici konden hun ijdele tuit dus vlak voor de verkiezingen laten herbakken om met een volksvriendelijker gezicht terug in de gunst van de kiezer te komen. 
   De parodie
Op de poster zitten onze Eeklose burgemeester en enkele schepenen ook te wachten op een nieuw hoofd en wel om in de gunst van de ‘nieuwe kiezers’ te komen: de steeds groter wordende groep allochtonen in onze stad.
    De realiteit
Volgens onze burgemeester & co moeten immers niet de vreemdelingen maar wel de eigen Eeklonaren zich maar eens dringend aanpassen aan de verschillende culturen in hun stad. De wereld op z’n kop dus: niet de allochtonen maar wel de autochtone Eeklonaren moeten zich als meerderheid integreren in een minderheid. We kunnen er als het van de partijkopstukken van CD&V, Open VLD, N-VA en SP.A afhangt maar beter het hoofd bij neerleggen want als de huidige immigratiegolf zich onverminderd doorzet, dan dreigen de Vlamingen toch een minderheid in hun eigen steden te worden. 
   De verkiezingen
Jammer genoeg voor hen komen ze, zoals op de poster te zien is, tot overmaat van ramp als Vlaams Belang-‘kopstukken’ terug uit de oven. Hoe dat komt? Omdat de Eeklose ovens niet zomaar experimenteren maar de hoofden een karakter- en gedaanteverwisseling geven die het uitzicht van en samenleven in onze stad ten goede komt. Eeklo blijft alleen Eekloos door een sterk Vlaams Belang: geen slapjanussen die het hoofd laten hangen maar Eeklose volhardende hardnekkig- en fiere stijfkoppigheid! De Eeklonaar weet ondertussen maar al te goed dat na zes jaar keiharde oppositie alléén het Vlaams Belang zich radicaal verzet tegen de multicultuur en de immigratie-invasie.

Peter Pauwels
Voorzitter Vlaams Belang Eeklo
www.peterpauwels.be
 
Filip Lecompte
Fractieleider gemeenteraad
www.eeklo2012.be
www.vlaamsbelangeeklo.be
 
Volg ons op:
onze facebook groep

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...