Vlaams Belang eist inzage en bespreking in de gemeenteraad van behoeftenstudie infrastructuur managementteam


Voor meer informatie hierover: http://www.geertneirynck.be

Tijdens de bespreking van ons punt over de tussenkomst voor de huur van niet-gemeentelijke infrastructuur naar aanleiding van de tariefaanpassingen van het Parochiaal Centrum stelde burgemeester De Wispelaere dat het managementteam (een vergadering van de hoogste ambtenaren van de gemeente) een nota voorbereidt over de nood aan infrastructuur in de gemeente.


Uit de discussies van de voorbije maanden blijkt dat een dergelijk plan inderdaad wenselijk is. Steeds meer verenigingen met een gezonde ambitie hebben het immers steeds moeilijker om in de bestaande infrastructuur hun ding te doen. Dat bleek ook gisteren weer. Een concrete oplossing voor de prijsaanpassingen was er nog niet maar ging in de richting van een verhoging van de tussenkomst in de huur. Dat is geen oplossing op termijn.


Het is in dat kader betreurenswaardig dat de discussie over culturele infrastructuur nu al legislatuur na legislatuur ingezet wordt maar nooit concreet wordt. Het is vooral de houding van de CD&V in deze die er voor zorgt dat het dossier telkens strandt want uit het verslag van de Commissievergadering Cultuur blijkt dat de andere partijen standpunten innemen hierover die vrij dicht bij elkaar liggen.


Als Vlaams Belang vinden we dan ook dat die nota publiek dient besproken te worden en niet enkel een document voor het College mag blijven. Lovendegem en Vinderhoute zijn gemeenten met een potentieel en daar past moderne en aangepaste infrastructuur bij en vooral de openheid om te discussiëren over hoe we onze gemeente willen zien de komende jaren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...