Vlaams Belang Gavere dient klacht in tegen burgemeester Hugo Leroy wegens belangenvermenging.

Op 28 mei 2010 werd een stuk grond, gelegen in de Pontweg Asper, openbaar verkocht door het OCMW Gavere. Hoogste bieder was burgemeester Hugo Leroy die het perceel aankocht voor 23.000 EUR voor rekening van zijn echtgenote Sonia Kinget.
Volgens artikel 37 van het OCMW-decreet (§2.3° en §5) is het voor de burgemeester verboden om gronden rechtstreeks of onrechtstreeks aan te kopen van het OCMW. Dit is zo voorzien om belangenvermenging te voorkomen. Het Vlaams Belang heeft hiervoor dan ook een klacht ingediend bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois.
Het is bovendien op zijn minst merkwaardig te noemen dat in 2012 hetzelfde stuk grond al terug verkocht werd voor 40.000 EUR aan BVBA De Goaverse Statie. Een winst van 17.000 EUR op zeer korte tijd. Het is dezelfde BVBA die projectontwikkelaar is van de site Leroy. Op de gemeenteraad van 10 oktober 2011, werd het project tot herinrichting van deze site weggestemd met 15 stemmen tegen 8. Groot voorstander was burgemeester Leroy die zijn meerderheid zag breken op dit punt. 
Het is uiteraard niet verboden om een stuk grond te verkopen aan een projectontwikkelaar, maar het kan wel een mogelijke extra motivatie geweest zijn voor burgemeester Leroy om vóór het project te stemmen en om de andere raadsleden te overtuigen om hetzelfde te doen. Deontologisch gezien had burgemeester Leroy dit stuk grond beter niet verkocht aan de projectontwikkelaar. Het had hem een pak insinuaties bespaard. Aangezien hij het stuk grond sowieso al niet mocht kopen, kan men niet anders dan spreken over een ernstige vorm van belangenvermenging. 
Dit is de zoveelste blaam voor de burgemeester. Denken we maar aan zijn optreden in “Man Bijt Hond”, aan zijn veroordeling voor smaad aan een politie-inspecteur, aan zijn racistische mail en aan zijn woede-uitbarsting tegenover raadslid Hugo Vandewalle. 
Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de burgemeester de eer aan zichzelf houdt en opstapt. 
NB : de burgemeester zal waarschijnlijk repliceren dat hij de betreffende OCMW-wetgeving niet kende. Maar als hij zich van geen kwaad bewust was, waarom kocht hij dan niet in eigen naam? 

Met Vlaamse Groet,
Hugo Vandewalle
Raadslid Vlaams Belang Gavere

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...