Vlaams Belang Gavere maakt resultaten enquête bekend

85% is tegen verblijf zigeuners
80% vindt Gavere verkeersonveilig
60% wil dat de burgemeester opstapt

In november vorig jaar kregen alle Gaverse inwoners een enquête in de bus van het Vlaams Belang. Hiermee wou de partij peilen naar de mening van de burgers over de resultaten van de laatste vijf jaar beleid in Gavere.

In totaal werden 141 enquêtes ingevuld en teruggestuurd. Er werden heel wat klachten geformuleerd en suggesties gedaan, waarmee het Vlaams Belang rekening zal houden bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. 

De volledige resultaten kunnen geraadpleegd worden op de website www.vlaamsbelanggavere.be (u vindt deze ook als bijlage van deze mail).

Een meerderheid van de bevolking voelt zich niet veilig en wil meer blauw op straat. Opvallend is dat slechts 37% zijn wijkagent kent. Maar liefst 73% wil een hardere aanpak van de criminaliteit. I.v.m. het aantal snelheidscontroles zijn de meningen verdeeld. Een redelijk aantal mensen gaf aan dat ze blij waren dat de Oh! is gesloten.

Gavere scoort zeer slecht i.v.m. verkeersveiligheid. Bijna 80% vindt dat de zwakke gebruiker gevaar loopt. Er zijn te weinig fietspaden en sommige bestaande fietspaden zijn gevaarlijk, zoals Stationsstraat en Baaigemstraat. Velen vragen zich af wanneer het fietspad in de Grenadierslaan er nu eindelijk komt.

De burger is redelijk tevreden over het containerpark maar vindt het wel te duur. Meer dan 70% van de burgers wil ophaling van glas en GFT. Heel wat mensen klagen over zwerfvuil. Vooral in Dikkelvenne is dit een ernstig probleem, met als triestig voorbeeld de Eikstraat.

Over sociale zaken, zoals jeugd en senioren zijn de meningen verdeeld, en kan niet echt een conclusie worden getrokken. Waarschijnlijk komt dit omdat iedereen zijn mening geeft vanuit zijn eigen sociale standpunt. Zware klachten hebben we evenwel niet ontvangen.

De burger is tevreden over de gemeentelijke website. Ook de dienstverlening valt redelijk in de smaak, maar opvallend is dat 76% wil dat het gemeentehuis open is op zaterdagvoormiddag. Sommige mensen schreven ook dat ze gekant zijn tegen het NAC. Geldverspilling, lelijk en moeilijk bereikbaar, luidden de commentaren.

Maar liefst 85% van de burgers is ontevreden met het (regelmatige) verblijf van zigeuners in Gavere. Het Vlaams Belang zal dan ook pleiten voor een totaal verbod.

Ook opvallend is dat 78% meer inspanningen wil om het landelijke karakter van Gavere te vrijwaren. Het is een feit dat Gavere steeds meer verstedelijkt, met alle problemen tot gevolg.

Een nipte meerderheid wil een nieuwe sporthal. Dit is zeker iets waar het Vlaams Belang zal voor pleiten.

En dan de hamvraag : kan Hugo Leroy nog functioneren als burgemeester? Slechts 15% vindt van wel. Bijna 60% van de respondenten wil hem zien opstappen.

Er werd ook gepeild naar het stemgedrag, maar te weinig mensen vulden dit in om een betrouwbare prognose te maken.

Uiteraard kregen we ook heel wat specifieke problemen en situaties voorgeschoteld, waar we niet in detail kunnen op in gaan. Het gaat dan om klachten i.v.m. onderhoud van wegen, zwerfkatten, allerlei overlast enz.

Het Vlaams Belang is blij met de mooie respons en voelt zich gesterkt in zijn tot nu toe gevoerde politiek.

Met Vlaamse Groet,

Hugo Vandewalle
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...