Vlaams Belang hekelt hypocrisie bij milieubeleid


Discussies over de containerparken beginnen regel te worden in het Meetjesland. Na de discussie over de huisvuilzakken – waar het Vlaams Belang IVM deed inzien dat hun politiek geldscheppen was op kosten van de belastingbetaler – is dat de volgende discussie die zal woeden. Te meer omdat in heel wat gemeenten IVM de uitbating van die containerparken overneemt en stelselmatig beperkingen doorvoert op de dienstverlening.


Een van de manieren daavoor is DIFTAR, waarbij containerparken ofwel volledig betalend worden ofwel gedeeltelijk. Dan wordt het groenafval – typisch aan landelijke gemeenten – in het bijzonder geviseerd. Het eeuwige excuus is dat de vervuiler betaalt.


In de discussie op de gemeenteraad van 25 augustus met schepen Martens (CD&V-N-VA) gebruikte die dat excuus ook. Toen Didier Geleyte er hem op wees dat het prestigeproject van het kasteel van Wippelgem de gemeente handenvol geld kostte en of die prijs ook ging doorgerekend worden was het stil aan de overkant. Of milieu handig gebruikt wordt om naast de belastingen de bevolking nog eens te laten opdraaien voor de dienstverlening.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...