Vlaams Belang klaar in Destelbergen-Heusden

Beste Destelbergenaar, beste Heusdenaar,
Het Vlaams Belang is de afgelopen zes jaar een zeer actieve fractie in de gemeenteraad geweest. Met vele gefundeerde tussenkomsten, mondelinge en schriftelijke vragen maar ook met steun voor positieve voorstellen konden wij, als enige oppositiepartij, meerdere punten van ons verkiezingsprogramma van 2006 realiseren zoals bijvoorbeeld: de halvering van het budget voor NGO’s, het hoofddoekenverbod voor gemeentelijk loketpersoneel, de realisatie van het (dure) Dienstencentrum in Heusden, meer bevlagging met de Vlaamse vlag (na klacht bij de gouverneur), sportcheques voor nieuwkomers (helaas enkel tot 25 jaar).
VLD en CD&V hebben de laatste jaren in het schepencollege meer ruzie gemaakt dan samengewerkt. Enkele leden werden in beroep trouwens veroordeeld voor beleidsfouten! Ook werd in onze gemeente niet echt prijsbewust met belastingsgeld omgegaan, waardoor vele projecten achteraf onaanvaardbaar duur zijn geworden, met als trieste voorbeeld het Dienstencentrum in Heusden dat meer dan 1 miljoen euro kostte. Deze afgeleefde coalitie sloot bovendien recentelijk opnieuw een voorakkoord zonder het verdict van de kiezer af te wachten.
Het Vlaams Belang wil in Destelbergen de komende zes jaar vooral de stijgende inbrakenplaag en het drugsgebruik een halt toeroepen onder meer door de inzet van meer politieagenten. Illegalen moeten opgespoord worden en het sluikstorten moet systematisch worden aangepakt. Tevens blijven wij ons verzetten tegen de onveilige vervreemding die langs het Eenbeekeinde oprukt en kiezen wij voor een sociaal woonbeleid, voor veilige wegen, fiets- en voetpaden en voor het stimuleren tot deelname aan sport en cultuur.
Een sterk Vlaams Belang is in de gemeenteraad van Destelbergen/Heusden meer dan ooit nodig.
Op ons kan je blijven rekenen want, zoals je leest, houden wij woord!

Geert Goubert
lijsttrekker

En hier onze lijst:

1 Geert Goubert
Heusden, gewezen docent, 71 j.
2 Henriëtte Scheire
Destelbergen, verpleegkundige, 61 j.
3 Jean-Pierre De Clercq
Destelbergen, mecanicien, 60 j.
4 Caro Persyn
Destelbergen, 45 j.
5 Jeanne Goossens
Destelbergen,gepensioneerde lerares, 78 j.
6 Carlo Gissens
Destelbergen, magazijnier, 57 j.
7 Vera De Vroe
Heusden, herbergierster, 63 j.
8 Francine Wulteputte
Destelbergen, gepensioneerde, 66 j.
9 Rita Gyssels
Destelbergen, huisvrouw, 51 j.
10 Erik Van Hecke
Destelbergen, gepensioneerde, 73 j.
11 David Doolaege
Heusden, advocaat, 32 j.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...