Vlaams Belang Plus maakt eerste kandidaten bekend

Op de persconferentie in hartje Merelbeke maakte Vlaams Belang Plus, de samenwerking tussen het Vlaams Belang en een aantal onafhankelijke kandidaten, een aantal kandidaten en een 10 puntenplan bekend voor de Scheldegemeente.
Regionaal voorzitter Ortwin Depoortere schetste het ontstaan van de samenwerking. Het was oorspronkelijk N-VA die aandrong op samenwerking maar de lokale afdeling werd teruggefloten door de nationale leiding. Het zit lijsttrekker Erik Hebbelijnck nog steeds hoog dat er vanuit N-VA Merelbeke nooit een uitleg is gekomen voor het plotse afhaken.
Positieve reactie kwam er evenwel uit het LDD-bestuur van Merelbeke, waarvan de voorzitter op de vierde plaats zal kandideren als onafhankelijke kandidaat. LDD bracht ook een aantal accenten aan in het 10 puntenplan. Zo zijn het behoud van de kleine middenstand, een halt aan de regeltjesmentaliteitn de mogelijkheden onderzoeken om Merelbeekse jongeren aan het werk te krijgen bij lokale bedrijven en een vermindering van de belastingen elementen waar beide partijen zich in vinden.
Het volledige 10 puntenplan is gebaseerd op de enquête die de partij organiseerde in het najaar van 2011 en leverde heel wat duidelijke voorstellen op: een eis voor een harde aanpak van de criminaliteit en het voorstel om SDNA te subsidiëren, een andere oriëntatie van het parkeerbeleid, de exploitatie van het zwembad overdragen aan TMVW en het verzet tegen het megalomane project van een gloednieuw ontmoetingscentrum in Flora.
De eerst kandidaten werden eveneens bekend gemaakt: Erik Hebbelijnck trekt de lijst voor afdelingsvoorzitter Marie-Jeanne Mathys en uittredend gemeenteraadslid Paul De Ganck. Vierde, maar niet enige onafhankelijke kandidaat, is Marc Eggermont en uittredend gemeenteraadslid Marc Heyndrickx duwt de lijst. Verdere informatie volgt in de loop van de komende weken.

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...