Vlaams Belang protesteert tegen wijziging datum gemeenteraad

Het is decretaal de taak van de gemeenteraad om het gemeentebestuur te controleren.
De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente.
In de praktijk bepaalt het college het beleid, dat gesteund wordt door zijn politieke meerderheid in de gemeenteraad.
Het is de taak van de oppositie om het beleid kritisch te onderzoeken en hierover in commissies maar vooral tijdens de gemeenteraadszittingen vragen en voorstellen te formuleren. 
De data van de gemeenteraadszittingen worden een jaar op voorhand vastgelegd om alle raadsleden toe te laten hun agenda te plannen. 
Wij ontvingen enkele weken geleden de mededeling dat deze gemeenteraadszitting een week vervroegd werd omwille van een jaarlijkse feestelijke gebeurtenis in een gemeenteschool, die in dit verkiezingsjaar toch voorrang krijgt op een gemeenteraadszitting. 
Het zou getuigd hebben van respect voor alle gemeenteraadsleden indien het college de oppositie zou betrokken hebben bij de discussie over een eventuele wijziging van de vergaderdatum.
Het feit dat dit niet gebeurde getuigt van een misprijzen voor de democratische werking van de gemeenteraad en een misprijzen voor de inzet van de oppositie. 
Wij protesteren tegen deze gang van zaken. Voor ons bestaat er geen cordon sanitaire rond mensen en ideeën en daarom zijn wij solidair met de collega’s van NV-A die, omwille van de gewijzigde datum, niet kunnen aanwezig zijn. Wij willen geen politieke munt slaan uit hun afwezigheid en daarom zullen wij bij geen enkel agendapunt tussenkomen en ook geen enkel agendapunt goedkeuren.
Geert Goubert
Fractieleider Vlaams Belang Destelbergen/Heusden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...