Vlaams Belang stemt tegen aanhoudende prijsverhogingen voor waterleveringen door TMVW

Niet blijven procederen op de kap van de gebruiker!

Gisterenavond stond aan de agenda op de gemeenteraad de vraag van TMVW voor een kapitaalsvermindering van de Tk-aandelen. 

Bij nazicht in de stukken rezen er al aardig wat vragen over dit punt. De achterliggende reden is immers dat sinds 1977 er een gerechtelijke procedure loopt van de Cartonnerie de Thulin/Fonds Wallon d’Avances tegen TMVW wegens oppompingen die schade aan dat bedrijf zouden veroorzaakt hebben.

In 2008 werd TMVW al veroordeeld tot een schadevergoeding van 3.2 miljoen EUR, waar de intrest nog moest bijgeteld worden. Men ging in beroep met als resultaat dat de vergoeding opliep tot 6.3 miljoen EUR, en als de intresten meegerekend worden, oploopt tot 14.89 miljoen EUR. 

Nu, dat volstaat blijkbaar niet: TMVW gaat in cassatie – overtuigd van het gelijk – en denkt dat als het beroep opnieuw behandelt wordt er geen ergere veroordeling kan volgen. Wij kunnen er maar vanuit gaan dat bij het in beroep gaan in 2008 dat ook gedacht werd. 

Gisteren stelde TMVW voor aan de gemeenten om een regeling uit te werken waarbij de gemeenten hun dividenden veilig stellen en de intercommunale naar de prijscommissie trekt om de waterprijzen voor de gebruikers te verhogen. Daarnaast dient nog eens gezegd dat TMVW al van plan was om de waterprijs met 0.08 EUR per m³ te verhogen voor de vervanging van de nog bestaande loden buizen in het waternet. Kortom: de gemeenten worden uit de wind gezet en kunnen de zwarte piet doorschuiven. 

Het Vlaams Belang heeft tegen deze maatregel gestemd.  Dit is procederen  op de kap van de gebruikers, die jaar na jaar de waterprijs zien stijgen. Daarnaast is dit de factuur voor de gemeente doorschuiven naar volgende jaren en dus ook volgende legislaturen.  


 

Geert Neirynck
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...