Vlaams Belang verlaat de gemeenteraadszitting

 


Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 18 september gaf de zonechef om 19u een toelichting over het jaaroverzicht 2007 van de politiezone en het zonaal veiligheidsplan 2009-2012.


De drie Vlaams Belang verkozenen waren hierop aanwezig; er werden door ons kritische vragen gesteld over het opsporen van illegalen en vooral waarom de preventie van diefstal van fietsen, bromfietsen en auto’s geen prioriteit is.


Dit overzicht duurde tot 19.36u.


 


De gemeenteraad komt samen om 19.30u.


Groot was onze verwondering toen het schepencollege, later gevolgd door de fracties van de meerderheid, zonder enige mededeling, om 19.37u de vergadering verlieten; dit is onbeleefd en getuigt van weinig respect voor de aanwezige oppositie en pers.


Het reglement zegt : ‘indien de voorzitter een kwartier na het afgesproken aanvangsuur vaststelt dat het vereiste aantal aanwezigen er niet is wordt de vergadering verdaagd’.


De voorzitter, de burgemeester, kon dit niet vaststellen omdat hij er niet was om 19.45u.


Om 19.55u was er nog steeds geen spoor van de meerderheid en ook geen vraag om even geduld te hebben; deze zoveelste minachting voor de oppositie zette er ons toe aan om de zitting te verlaten.


 


Geert Goubert


David Doolaege


Jean-Pierre De Clercq


Gemeenteraadsleden Vlaams Belang  Destelbergen/Heusden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...