Vlaams Belang verwerpt voorstel Groen! voor extra raadscommissie

Op de laatste gemeenteraad kwam een voorstel van Groen! op de agenda die als bedoeling had om een nieuwe raadscommissie in het leven te roepen, een budgetcommissie, die specifiek de begroting moet opvolgen.

Willy Van Den Kerckhove repliceerde dat hij enigszins verbaasd was over dit voorstel. Er is in Nazareth al een ‘Algemene Commissie’ waar de begroting in besproken wordt.

En daarnaast was er het voorstel van Groen! om experten mee te nemen naar die commissie. Dit is ongezien in Vlaanderen. Experts die in een raadscommissie gaan meediscussiëren  is zoveel als de raadsleden buiten spel zetten. Het staat immers iedere partij vrij om voor de besprekingen een adviseur te raadplegen over de begroting en zo de nodige espertise op te doen in dit moeilijk dossier.

Toen de meerderheid te kennen gaf wel een commissie te willen oprichten waar de gemeente-ontvanger als expert kon opereren was dit weer niet genoeg voor de groene jongen en zo werd het voorstel gekelderd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...