Vlaams Belang-voorstel over begraafconcessies goedgekeurd

Het Vlaams Belang, afdeling Nevele stelt vast dat de Nevelse gemeenteraad na twee verdagingen uiteindelijk bereid gevonden is het voorstel van Vlaams Belang met betrekking tot het “Retributiereglement  op de Begraafconcessies” goed te keuren. Dit impliceert dat er niet langer een retributie van 250,00 euro per 10 jaar verschuldigd is  voor de concessie van personen overleden als minderjarige na het verstrijken van de eerste gratis periode  van 10 jaar.

Dit voorstel van raadsbesluit werd opgenomen in het “Retributiereglement op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen”. De sp.a  en de Open Vld onthielden  zich  op dit voorstel van het Vlaams Belang. De fracties van CD&V, Nieuw Nevele en Vlaams Belang keurden dit voorstel goed.

Olaf EVRARD
g
emeenteraadslid Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...