Vlaams Belang vraagt afschaffing terrassentaks

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) eist dat de belastingen op terrassen worden opgeheven omdat steeds meer cafés ook in de winter een terras zouden willen opstellen. Dat is een gevolg van het algemeen rookverbod in de horeca. Unizo stelt dat in 90 van de 308 Vlaamse gemeenten nog een belasting wordt geheven op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen. Nu het algemene rookverbod van kracht is, eist Unizo dat deze belasting naar de prullenbak wordt verwezen. “Alle beetjes moeten helpen om de horeca leefbaar te houden”, stelt de Unie. In de vergunningsvoorwaarden moet volgens de organisatie rekening worden met de noden van kleine cafés die geen plaats hebben voor een rookkamer. “Op deze manier kunnen ook de gemeenten hun steentje bijdragen tot de ondersteuning van de horecasector.” (Belga – 13/07/2011)

Het Nevelse College van Burgemeester en Schepenen stelde in zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag van 16/0/2011 dat het in totaal om 7 (zeven!) terrassen gaat (Nevele én deelgemeenten). De opbrengst van deze belasting bedroeg zowel in 2010 als in 2011 amper 864,00 euro.

H
et Vlaams Belang, afdeling Nevele gaat er dus geredelijk van uit dat het opstellen van de dossiers en de inning van deze belasting beduidend meer geld kost dan ze opbrengt. De vraag stelt zich dan ook of het gemeentebestuur van Nevele deze belasting niet beter kan afschaffen.

Olaf Evrard
voorzitter en gemeenteraadslid Vlaams Belang

http://www.vlaamsbelangnevele.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...