Vlaams Belang vraagt subsidiëring van professionele security op fuiven

In februari stelde de fractie een schriftelijke vraag naar aanleiding van de problematiek van de gewelddaden op fuiven, zoals nadrukkelijk gesteld naar aanleiding van de KLJ-oudejaarsfuif in Waarschoot. Deze week kregen wij het antwoord (zie de bijlage). Die is nogal kort en voor een heel deel wordt de vraag doorgestuurd naar de politie. Wat vreemd na 30 dagen.

Wij willen evenwel niet al te lang meer wachten en met een concrete stap beginnen aan maatregelen die fuiven veiliger moeten maken. Vandaar het voorstel om een subsidie te geven voor de inzet van professionele security op fuiven van de erkende jeugdverenigingen. 

Hieronder vindt U de argumentatie:


Fuifproblematiek: voorstel tot instellen van een subsidiëring van professionele security vanaf het begrotingsjaar 2011

De gebeurtenissen in Waarschoot op de fuif op oudejaar hebben voor een stevige discussie gezorgd over wat er op fuiven kan en mag gebeuren. Heel wat maatregelen die misschien wenselijk zijn, overstijgen – net als de problematiek – het gemeentelijk niveau.

Er zijn evenwel maatregelen die lokaal wel kunnen genomen worden.

Eén mogelijkheid is een toezicht op de beveiliging van de fuiven. Waar dit vroeger ouderejaars waren of ouders, wordt steeds vaker beroep gedaan op professionele en erkende firma’s. Deze hebben expertise maar vormen ook een serieuze kost.

In heel wat gevallen worden na incidenten een heel aantal van die professionelen ingehuurd tot op het moment dat de afrekening volgt en de kost afgewogen wordt tegenover het resultaat. Een terugloop van het aantal professionelen is dan ook het gevolg.

In sommige gemeenten is het werken met de professionelen verplicht. Dit is vaak zonder compensatie.

Als fractie dringen wij er niet op aan om deze verplichting in te voeren maar wel om de jeugdverenigingen die beroep doen op deze professionelen partieel te vergoeden.

Het concrete voorstel is:Vanaf het begrotingsjaar 2011 kunnen verenigingen, aangesloten bij de jeugdraad van Lovendegem, op voorlegging van de factuur met vermelding van het aantal ingezette personeelsleden van een erkende firma ter gelegenheid van een volledig volgens het feestcharter verlopen fuif , de kost van één security-agent terug betaald krijgen. “Klik hier voor de bijlage.

bron: http://www.vlaamsbelanglovendegem.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...