Vogels zijn belangrijker dan mensen

Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement op woensdag 13 juni ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn minister Philip Muyters over de hoogspanningslijnen die zullen geplaatst worden tussen Zeebrugge en Zomergem.

Netwerkbeheerder Elia heeft in samenspraak met de Vlaamse regering beslist om deze hoogspanningslijnen van 380.000 volt voor het overgrote deel bovengronds aan te leggen. Het tracé zal grotendeels ten noorden van Maldegem komen, langs het schipdonkkanaal en dient om electriciteit vanuit de windmolenparken in zee naar het binnenland te leiden. Vooral het meetjesland, en in het bijzonder de gemeente Maldegem, leidde dit tot fors protest.

Vandaar dat Vlaams parlementslid Johan Deckmyn minister Muyters hieromtrent aan de tand voelde. Deckmyn maakte daarbij drie bedenkingen. Ten eerste vond hij het vreemd dat Elia woningen ging opkopen en/of schadevergoedingen zou uitkeren voor woningen die zich bevonden tot op 30 meter van de hoogspanningslijn. Het officieel criterium was “visuele vervuiling”. Deckmyn merkte op dat mensen die in woningen wonen die zich op 40, 50 of 60 meter bevinden van dezelfde hoogspanningslijn evenveel last hadden van deze zogenaamde visuele vervuiling, maar dat zijn blijkbaar op geen compensatie mogen rekenen.

Een tweede bedenking die Deckmyn maakte, was dat de woningen die netwerkbeheerder Elia zou opkopen, op middellange termijn opnieuw herverkocht zouden worden. Op zich is dit vreemd aangezien diverse onderzoeken uitwijzen dat er toch gezondheidsrisico's bestaan voor de inwoners van woningen die zich bevinden onder hoogspanningslijnen. Vooral jonge kinderen zouden een verhoogd risico op leukemie lopen.

Ten slotte merkte Deckmyn op dat vogels blijkbaar belangrijker zijn dan mensen. In bepaalde vogelbroedplaatsen is er immers beslist om de hoogspanningslijnen ondergronds aan te leggen. In gemeentes zoals Maldegem kan dit blijkbaar niet. Plaatselijk schepen Valerie Taeldeman (van regeringspartij CD&V) stelde dat dit onder meer omwille van financiële redenen niet kon. Deckmyn vond dit jammer, wat hem betreft staat op gezondheid immers geen prijs.

Hieronder vindt u het beeldverslag van de actuele vraag. Het volledige verslag vindt u op http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=674296
bron: http://www.johandeckmyn.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...