Waarom Vlaams Belang niet tegen de verkiezingstuinborden heeft gestemd!

In de gemeenteraad van Evergem heeft Groen! Een voorstel geformuleerd om de verkiezingsborden in tuinen en huisgevels niet meer te plaatsen.

A
ls milieubewuste partij zou het Vlaams Belang deze eis zeker kunnen ondersteunen wanneer de media (kranten, TV) onze partij zouden behandelen als de anderen. Maar daar de kranten geen publicatie van het Vlaams Belang willen plaatsen en TV nauwelijks vertegenwoordigers aan bod wil laten zijn is het nodig om onze boodschap via een andere weg te brengen, anders dan de andere partijen.

Ons rest alleen de pamflettenacties en de tuinborden om ons programma bij de kiezer te brengen.

We recupereren niet zoals Groen! door andere partijen voorgestelde agendapunten. Want de kranten zijn zeer genegen wanneer er een agendapunt van het Vlaams Belang op de agenda komt. En Groen! springt mee op de kar en doet uitschijnen alsof zij de gangmaker is. Net daarom moeten al de bestaande democratische middelen ter beschikking blijven van iedereen.

Natuurlijk kan het ook zijn dat de kostprijs van een campagne er wat mee te maken heeft. Men heeft partijen die sparen voor de campagne. En men heeft ook partijen die geen geld hebben om een campagne te voeren.

Zou het daar ergens aan liggen?

Fernand Deliaert

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...