Waarschoot, uw mening telt!

Eind November viel  bij u de enquête ” elke seconde telt … UW MENING OOK” in de brievenbus ; een 50 tal gezinnen stuurden de enquêtes ingevuld terug , waarvoor onze dank.

Zo kunnen wij ons een beeld vormen over wat er leeft in onze gemeente Waarschoot. 
 Hierbij enkele opvallende resultaten :

Politie en veiligheid:
Zo vindt 62% dat er te weinig blauw te zien is op straat. 71% vindt dat er onvoldoende hard wordt opgetreden tegen criminaliteit .
38% was al eens of meermaals slachtoffer van criminaliteit , meer specifiek van diefstal, inbraak of vandalisme.
Amper 40% kent zijn wijkagent.
68% voelt zich als voetganger/ fietser niet veilig op de weg.
88% pleit voor meer Politie controles

Afvalverwerking:
De meeste mensen zijn tevreden over het basisaanbod ; er kwamen wel heel veel opmerkingen binnen over de slechte kwaliteit van de huisvuilzakken en de toch wel TE hoge prijs van de vuilniszakken, die volgens ons zeker een stuk kan zakken. (Wordt daar heel binnenkort voorstellen over gedaan op de gemeenteraad).
Ook over het toch wel vele zwerfvuil en het beperkt open zijn van het containerpark kregen we opmerkingen .

Sociaal en diensten:
75% vindt dat er een te kort is aan sociale woningen/serviceflats. En toch wel heel opvallend 100% is van mening dat inwoners van Waarschoot voorrang moeten krijgen bij de toekenning van de woning.
50% vindt onze openbare gebouwen genoeg aangepast voor mindervaliden.
70% is tevreden over de globale dienst verlening .
68% vindt dat de sport, cultuur en verenigingsleven voldoende ondersteund wordt.

Wat viel nog op ?
80% is gevonden voor een ” blauwe zone ” in de stationsstraat,  Schoolstraat en Kerkstraat.
73% wil het oude politie kantoor behouden en ombouwen tot “noodwoning” en van de bijhorende gronden parking maken.

Als Vlaams Belang Waarschoot zullen wij zeker rekening houden met UW MENING !

Danel Gunter
Voorzitter Vlaams Belang Waarschoot

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...