Willekeurig plaatsen parkeerverboden.

Toen ik de burgemeester en bevoegde schepenen de vraag stelde over wat er allemaal aan de hand was in de Herlegemstraat omdat er te pas en te onpas parkeerverboden geplaatst worden door nutsbedrijven vielen de schepen van openbare werken, de schepen van verkeer en de burgemeester uit de lucht, zij wisten zogezegd van niets.

Er worden immers parkeerverboden geplaatst die dan een week of langer blijven staan zonder dat er ook maar werken uitgevoerd worden.

Dan worden die borden zoals dieven in de nacht s’ morgens om vijf uur weggenomen om soms enkele weken later terug geplaatst te worden.

Onlangs gold het parkeerverbod al vanaf 16/11/2011 alhoewel met de werken pas gestart werd op 22/11/2011!

Het gemeentebestuur weet natuurlijk wanneer er grote werken uitgevoerd worden door een nutsbedrijf en is ook heel goed op de hoogte van de parkeerproblemen in deze wijk. Vandaar mijn vraag dat er op toegezien wordt dat dan de parkeerverboden beperkt zouden blijven. 

De Clercq Jean – Pierre
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...