ZWAAR INCIDENT IN NEVELSE GEMEENTERAAD

Aan het eind van de gemeenteraad van dinsdag 23 februari stelde ik schepen van Cultuur Hugo Verhaege een mondelinge vraag over de inhuldiging van het standbeeld van Cyriel Buysse op vrijdag 19 februari 2010.

Schepen Verhaege kon de vraag maar matig appreciëren en haalde zwaar uit. Hij stelde dat ik de organisatie tot de grond afbrak en hoopte dat het Vlaams Belang nooit aan het bewind zou komen. Bovendien verklaarde hij mij doof en zei dat ik een gehoorapparaat nodig had. Hij bezwoer nooit meer een mondelinge vraag van mij te zullen beantwoorden en besloot met de vaststelling dat ik rijp was voor de psychiatrie.

Uiteraard protesteerde ik bij de voorzitter Vervaeke van de gemeenteraad tegen deze uitlatingen en vroeg hem op te treden. Hij wist zich duidelijk geen raad en wees schepen Verhaege er flauwtjes op dat zijn repliek “nogal scherp” was. Ik repliceerde dat wie lange tenen heeft en op die manier reageert, niet geschikt is voor de functie van schepen. Ik vond het tevens niet kunnen dat schepen Verhaege mijn mondelinge vragen niet langer zou beantwoorden. Raadslid Pynaert (sp.a) stelde zich daarna in dezelfde bewoordingen als ikzelf even kritisch op over de bedoelde inhuldiging, maar ontsnapte aan een persoonlijke aanval.

Na de gemeenteraad verontschuldigden een aantal leden van het College van Burgemeester en Schepenen zich persoonlijk bij mij voor het gedrag van hun collega-schepen. Zij verklaarden dergelijke uitlatingen niet te tolereren en zeiden dit voorval op de agenda van het eerstvolgende college te plaatsen. Ook de andere oppositiepartijen veroordeelden persoonlijk de persoonlijke aanval. Ik overwoog dan ook ernstig om klacht in te dienen bij de Deontologische Commissie en/of bij de gouverneur.

Schepen Verhaege contacteerde mij woensdagmorgen telefonisch en bood zijn verontschuldigingen aan. Hij verklaarde zijn gedrag door de hoge druk waar hij onder staat. Hij beloofde zich publiek te zullen verontschuldigen in de eerstvolgende gemeenteraad. Ik aanvaardde zijn verontschuldigingen en zal geen klacht indienen op voorwaarde dat schepen Verhaege zich aan zijn gegeven woord houdt.

Het Vlaams Belang wijst er wel op dat dit al het tweede incident is van dien aard en zal een volgende keer niet aarzelen klacht in te dienen, verontschuldigingen of niet.

Olaf Evrard
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...