Tijd voor een ander beleid!

De meerderheid in Nevele raakt tijdens deze lopende legislatuur nog verder uitgehold (voor zover dat nog mogelijk is). Fractieleider en “oppertsjeef” Raphaël Standaert (CD&V) verklaarde in de pers dat hij de rest van deze legislatuur als onafhankelijke zal zetelen. In de wandelgangen vernamen we dat hij zijn politieke heil gezocht en gevonden zou hebben bij de N-VA (wat hij vooralsnog ontkent …). Vanaf nu wenst hij “op zijn Vlaams” als Raf aangesproken te worden, en neen, ook hij is géén politieke opportunist … Toch ben ik benieuwd of deze nieuwbakken Vlaams-nationalist zijn (goedbetaalde) mandaten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zal teruggeven aan zijn vroegere partij. Maar zó ver zal zijn idealisme nu ook weer niet reiken. Maar goed, zelfs in de Nevelse politiek zijn er dus geen zekerheden meer.

Raadslid Standaert is intussen al het 4de raadslid binnen de zetelende meerderheid van Nieuw Nevele en CD&V dat zijn kap over de haag gooit. Dit heeft ook tot gevolg dat een meerderheid binnen het College van Burgemeester en Schepenen niet langer meer een meerderheid in de gemeenteraad oplevert.

Bovendien zou ook Wim Van Quickenborne zijn ontslag indienen als CD&V-raadslid en verdwijnen uit de gemeenteraad. Wim werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 naar voren geschoven als grote belofte, de nieuwe “coming man”, maar hij liet zich jammer genoeg zelden of nooit opmerken. Blijkbaar zorgde de onverwacht zware verkiezingsnederlaag ervoor dat de CD&V haar beloftes jegens hem niet echt kon waarmaken. Anderzijds leek hij zich als succesvol zelfstandige nooit echt thuis te voelen in de “krabbenmand”’ die de Nevelse politiek nu eenmaal is. Eerste opvolger (en oud-schepen) Karel Van Renterghem zal dus normaliter opnieuw zijn opwachting in de gemeenteraad maken. Naar verluidt dik tegen de zin van de CD&V die de verkiezingsnederlaag van 2006 nog altijd grotendeels in de schoenen van Karel schuift. In het kader van de “vernieuwing” en “verjonging” binnen de Nevelse CD&V wordt de 73-jarige oud-burgemeester Roger Boone de “nieuwe” fractieleider. Wie gelooft die mensen nog … ?

Het gekrakeel binnen de meerderheid voorspelt weinig goeds voor de talrijke uitdagingen die ons hier in Nevele te wachten staan. Belangrijke beslissingen werden en worden er nog nauwelijks genomen. De initiatiefnemers moeten immers voor elk belangrijk dossier beroep doen op een wisselmeerderheid. Dit betekent dat het resultaat telkenmale niet te voorspellen is. Meer dan ooit kijkt iedereen reikhalzend uit naar de lokale verkiezingen van 2012 als enige hoop om uit deze impasse te raken. Hopelijk hebben de Nevelse kiezers dan meer oog voor het project en de visie van de kandidaat dan voor de persoon zelf!

Het Vlaams Belang start alvast de campagne voor de lokale verkiezingen met een inhoudelijk initiatief. Wij peilen aan de hand van een rondvraag naar hetgeen u, de lokale kiezer, belangrijk vindt in Nevele en deelgemeenten. Wij rekenen dan ook op een grote respons van uwentwege. Gewoon doen!

OLAF EVRARD

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...